Content Framework

TGAF Architecture Content Framework poskytuje strukturální model architektonického obsahu, který umožňuje důsledné definování, strukturování a prezentaci hlavních pracovních produktů.


Content Framework

The TOGAF Architecture Content Framework provides a structural model for architectural content that allows major work products to be consistently defined, structured, and presented.

Použito v metodice