CxO

Vedoucí důstojník v rámci určité funkce podniku, např. generální ředitel, finanční ředitel, hlavní informační důstojník, hlavní technický důstojník.


CxO

The chief officer within a particular function of the business, e.g., Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Chief Information Officer, Chief Technology Officer.

Použito v metodice