CxO

Vedoucí důstojník v rámci určité funkce podniku, např. generální ředitel, finanční ředitel, hlavní informační důstojník, hlavní technický důstojník.

Použito v metodice