Databáze

Strukturovaný nebo organizovaný sběr datových entit, k nimž má přístup počítač.


Database

Structured or organized collection of data entities, which is be accessed by a computer.

Použito v metodice