Databázová Architektura

Logický pohled na datové modely, datové standardy a strukturu dat. Zahrnuje definici fyzických databází pro informační systém, jejich požadavky na výkon a jejich geografické rozložení.


Database Architecture

The logical view of the data models, data standards, and data structure. It includes a definition of the physical databases for the information system, their performance requirements, and their geographical distribution.

Použito v metodice