Datová entita

Zapouzdření dat, které odborník na firemní doménu považuje za věc. Logické datové entity mohou být svázány s aplikacemi, repozitáři a službami a mohou být strukturovány podle implementačních požadavků.


Data Entity

An encapsulation of data that is recognized by a business domain expert as a thing. Logical data entities can be tied to applications, repositories, and services and may be structured according to implementation considerations.

Použito v metodice