Datový prvek

Základní jednotka informací mající význam a která může mít podkategorie (datové položky) různých jednotek a hodnot.


Data Element

A basic unit of information having a meaning and that may have subcategories (data items) of distinct units and values.

Použito v metodice