Datový slovník

1. Specializovaný typ databáze obsahující metadata, která je spravována systémem datového slovníku.

2. Úložiště informací o charakteristikách údajů používaných pro návrh, sledování, dokumentaci, ochranu a kontrolu dat v informačních systémech a databázích.

3. Aplikace systémů datových slovníků.


Data Dictionary

1. A specialized type of database containing metadata, which is managed by a data dictionary system.

2. A repository of information describing the characteristics of data used to design, monitor, document, protect, and control data in information systems and databases.

3. An application of data dictionary systems.

Použito v metodice