Dávkové zpracování

Zpracování dat nebo dokončení předem nahromaděných prací tak, aby každá takto vytvořená akumulace byla zpracována nebo dokončena ve stejném počítači.


Batch Processing

Processing data or the accomplishment of jobs accumulated in advance in such a manner that each accumulation thus formed is processed or accomplished in the same computer run.

Použito v metodice