Distribuovaná Databáze

1. Databáze, která není centrálně uložená, ale její části jsou umístěny v rámci síte propojených počítačů.

2. Databáze, která je pod kontrolou centrálního systému řízení báze dat, ale jednotlivá úložiště nemají stejný procesor.

3. Databáze, která je fyzicky umístěna na dvou a více místech.


Distributed Database

1. A database that is not centrally stored, but its parts are located within a network of interconnected computers.

2. A database that is under the control of a central database management system, but the individual repositories do not have the same processor.

3. A database that is physically located in two or more locations.

Použito v metodice