Distribuovaná Databáze

1. Databáze, která není centrálně uložená, ale její části jsou umístěny v rámci síte propojených počítačů.

2. Databáze, která je pod kontrolou centrálního systému řízení báze dat, ale jednotlivá úložiště nemají stejný procesor.

3. Databáze, která je fyzicky umístěna na dvou a více místech.

Použito v metodice