Dodaný výstup

Výstup architektonické práce, který je specifikovaný, revidovaný, odsouhlasený a podepsaný zodpovědným schvalovatelem. Dodané výstupy jsou zpravidla výstupem projektu a jsou zachovány i po zkončení projektu. Dodané výstupy se mohou přenést do architektonického repositáře.

Použito v metodice