Dohoda

Ujednání mezi poskytovatelem a příjemcem služby popisující funkční a kvalitativní parametry pro komunikaci. 

Použito v metodice