Doména architektury

Zájmová oblast architektury. TOGAF rozlišuje domény architektury: business, data, aplikace a technologie.


Architecture domain

Interesting area of architecture. TOGAF distinguishes domains of architecture: business, data, applications, and technology.

Použito v metodice