Enterprise Continuum

Mechanismus kategorizace užitečný pro klasifikaci artefaktů architektury a řešení, jak vnitřních, tak i externích do úložiště architektury, které se vyvíjejí z obecných architektur nadace na architektury specifické pro organizaci.

Použito v metodice