Fortran

Zkratka pro FORmula TRANslator, což je počítačový jazyk na vysoké úrovni, který je používán ve vědeckých a technických aplikacích.

Použito v metodice