Fortran

Zkratka pro FORmula TRANslator, což je počítačový jazyk na vysoké úrovni, který je používán ve vědeckých a technických aplikacích.


Fortran

An acronym for FORmula TRANslator, which is a high-level computer language used extensively in scientific and engineering applications.

Použito v metodice