Funkční rozpad

Hierarchie funkcí odpovídající podniku nebo organizaci.

Použito v metodice