Funkční rozpad

Hierarchie funkcí odpovídající podniku nebo organizaci.


Functional decay

A hierarchy of functions for a business or organization.

Použito v metodice