Fyzická aplikační komponenta

Aplikace, aplikační modul, aplikační služba, nebo jiná nasaditelná funkční komponenta. Příkladem může být nakonfigurovaná a nainstalovaná instance ERP systému.

Použito v metodice