Fyzická aplikační komponenta

Aplikace, aplikační modul, aplikační služba, nebo jiná nasaditelná funkční komponenta. Příkladem může být nakonfigurovaná a nainstalovaná instance ERP systému.


Physical Application Component

Application, application module, application service, or other deployable functional component. An instance of an ERP system instance can be configured and installed.

Použito v metodice