Fyzická data

Vymezující vrstva, která zapouzdřuje související datové entity do fyzických bloků.


Physical data

A defining layer that encapsulates related data entities into physical blocks.

Použito v metodice