Fyzická data

Vymezující vrstva, která zapouzdřuje související datové entity do fyzických bloků.

Použito v metodice