Fyzická datová komponenta

Ohraničující zóna, která zapouzdřuje související datové entity a formuje tak jejich fyzické umístění. Například objednávka obsahující hlavičku objednávky a položky objednávky.


Physical Data Component

Boundary zone that encapsulates related data entities to form their physical location. For example, an order containing an order head and an order entry.

Použito v metodice