Fyzická datová komponenta

Ohraničující zóna, která zapouzdřuje související datové entity a formuje tak jejich fyzické umístění. Například objednávka obsahující hlavičku objednávky a položky objednávky.

Použito v metodice