Fyzický

Popis entity v reálném světě. Fyzické prvky v podnikové architektuře mohou být stále výrazně odvozeny od zobrazení architektury řešení, návrhu nebo implementace.


Physical

A description of a real-world entity. Physical elements in an enterprise architecture may still be considerably abstracted from Solution Architecture, design, or implementation views.

Použito v metodice