Fyzický

Popis entity v reálném světě. Fyzické prvky v podnikové architektuře mohou být stále výrazně odvozeny od zobrazení architektury řešení, návrhu nebo implementace.

Použito v metodice