Governance architektury

Způsob jakým jsou podnikové a další architektury řízeny a kontrolovány na úrovni podniku.


Governance architecture

The way enterprise architectures and other architectures are managed and controlled at enterprise level.

Použito v metodice