Governance Log

Záznam o správě věcí veřejných poskytuje záznam o činnosti správy ve společnosti. Záznam o správě věcí veřejných poskytuje oblast úložiště, která uchovává sdílené informace týkající se probíhající správy projektů.

Zachování sdíleného úložiště informací o správě je důležité, protože rozhodnutí, která byla učiněna během projektů (například odchylky od standardů nebo odůvodnění konkrétního architektonického přístupu), jsou důležité pro udržení a průběžný přístup.


Governance Log

The Governance Log provides a record of governance activity across the enterprise. The Governance Log provides a repository area to hold shared information relating to the ongoing governance of projects.

Maintaining a shared repository of governance information is important, because decisions made during projects (such as standards deviations or the rationale for a particular architectural approach) are important to retain and access on an ongoing basis.

Použito v metodice