Hardware

Fyzická infrastruktura potřebná ke spouštění softwaru, například servery, pracovní stanice, síťová zařízení atd.

Použito v metodice