Hardware

Fyzická infrastruktura potřebná ke spouštění softwaru, například servery, pracovní stanice, síťová zařízení atd.


Hardware

The physical infrastructure needed to run software; e.g., servers, workstations, network equipment, etc.

Použito v metodice