Identifikace

Určení standardů a charakteristik pro konkrétní systém.


Identification

Specification of standards and characteristics for a particular system.

Použito v metodice