III-RM

Integrovaný referenční model informační infrastruktury

Stejně jako TOGAF TRM má III-RM dvě hlavní součásti:

1. Taxonomie, která definuje terminologii a poskytuje souvislý popis složek a koncepční struktury integrované informační infrastruktury.

2. Přidružená grafika III-RM, která poskytuje vizuální reprezentaci taxonomie a vzájemný vztah komponentů jako pomůcku k porozumění.

Model předpokládá existenci výpočetní a síťové platformy, jak je popsáno v dokumentu TRM; tyto nejsou v modelu zobrazeny.


III-RM

Integrovaný referenční model informační infrastruktury

Like the TOGAF TRM, the III-RM has two main components:

1. A taxonomy, which defines terminology, and provides a coherent description of the components and conceptual structure of an integrated information infrastructure.

2. An associated III-RM graphic, which provides a visual representation of the taxonomy, and the inter-relationship of the components, as an aid to understanding.

The model assumes the underlying existence of a computing and network platform, as described in the TRM; these are not depicted in the model.

Použito v metodice