III-RM

Integrovaný referenční model informační infrastruktury

Stejně jako TOGAF TRM má III-RM dvě hlavní součásti:

1. Taxonomie, která definuje terminologii a poskytuje souvislý popis složek a koncepční struktury integrované informační infrastruktury.

2. Přidružená grafika III-RM, která poskytuje vizuální reprezentaci taxonomie a vzájemný vztah komponentů jako pomůcku k porozumění.

Model předpokládá existenci výpočetní a síťové platformy, jak je popsáno v dokumentu TRM; tyto nejsou v modelu zobrazeny.

Použito v metodice