Implementace Governance

Poskytuje architektonický přehled o implementaci.


Implemenation Governance

Provides an architectural oversight of the implementation.

Použito v metodice