Informace

Jakákoli komunikace nebo zobrazení skutečností, údajů nebo názorů v jakémkoli médiu nebo formě, včetně textových, číselných, grafických, kartografických, narativních nebo audiovizuálních forem.


Information

Any communication or representation of facts, data, or opinions, in any medium or form, including textual, numerical, graphic, cartographic, narrative, or audio-visual forms.

Použito v metodice