Informační báze standardů

Báze standardů pro definici konkrétní služby a dalších komponent v organizačně specifické architektuře.


Standards information base

Standard bases for defining a particular service and other components in an organization-specific architecture.

Použito v metodice