Informační doména

Seskupení informací (nebo datových entit) na základě kritérií jako je bezpečnostní klasifikace, vlastnictví, umístění apod. V oblasti bezpečnosti jsou informační domény definovány jako množiny uživatelů, jejich informačních objektů a zásad.


Information domain

Grouping of information (or data entities) based on criteria such as security classification, ownership, location, etc. In the security area, information domains are defined as user sets, information objects, and policies.

Použito v metodice