Informační systém

Automatizované prvky obchodní služby. Služba informačního systému může poskytovat nebo podporovat některé nebo všechny obchodní služby.


Information System Service

The automated elements of a business service. An information system service may deliver or support par t or all of one or more business services.

Použito v metodice