Interakční model

Architektonický pohled, katalog nebo matice, která zobrazuje určitý typ interakce. Například diagram znázorňující integraci aplikací.

Použito v metodice