Interakční model

Architektonický pohled, katalog nebo matice, která zobrazuje určitý typ interakce. Například diagram znázorňující integraci aplikací.


Interaction model

An architectural view, catalog, or matrix that shows a particular type of interaction. For example, a diagram showing application integration.

Použito v metodice