Interoperabilita

1. Schopnost sdílet informace a služby.

2. Schopnost dvou a více systémů nebo komponent používat stejná data.

3. Schopnost systému poskytovat a využívat služby od ostatních systémů za účelem efektivní spolupráce.


Interoperability

1. Ability to share information and services.

2. Ability of two or more systems or components to use the same data.

3. Ability to provide and use services from other systems for effective collaboration.

Použito v metodice