IS

Informační systém

Počítačová (nebo informační technologie) založená část podnikového systému.


IS

Information System

The computer (or information technology)-based portion of a business system.

Použito v metodice