IT

Informační technologie

1. Řízení životního cyklu informací a související technologie používané organizací.

2. Umbrella termín, který zahrnuje všechny nebo některé z oborů týkajících se počítačového průmyslu, jako je Business Continuity, Business IT Interface, Modelování a řízení obchodních procesů, Komunikace, dodržování a legislativa, Počítače, Správa obsahu, Hardware, Řízení informací , Internet, Off-shoring, Networking, Programování a software, Profesionální problémy, Řízení projektů, Bezpečnost, Standardy, Storage, Voice a Data Communications. Různé země a průmysl používají jiné zastřešující termíny pro popis této stejné sbírky.

3. Termín běžně přidělený oddělení v rámci organizace, která má za úkol poskytovat některé nebo všechny oblasti popsané v odstavci 2 výše.

4. Náhradní názvy, které se běžně používají, zahrnují informační služby, správu informací a další.


IT

Information Technology

1. The lifecycle management of information and related technology used by an organization.

2. An umbrella term that includes all or some of the subject areas relating to the computer industry, such as Business Continuity, Business IT Interface, Business Process Modeling and Management, Communication, Compliance and Legislation, Computers, Content Management, Hardware, Information Management, Internet, Off-shoring, Networking, Programming and Software, Professional Issues, Project Management, Security, Standards, Storage, Voice, and Data Communications. Various countries and industries employ other umbrella terms to describe this same collection.

3. A term commonly assigned to a department within an organization tasked with provisioning some or all of the domains described in (2) above.

4. Alternates names commonly adopted include Information Services, Information Management, et al.

Použito v metodice