IT

Informační technologie

1. Řízení životního cyklu informací a související technologie používané organizací.

2. Umbrella termín, který zahrnuje všechny nebo některé z oborů týkajících se počítačového průmyslu, jako je Business Continuity, Business IT Interface, Modelování a řízení obchodních procesů, Komunikace, dodržování a legislativa, Počítače, Správa obsahu, Hardware, Řízení informací , Internet, Off-shoring, Networking, Programování a software, Profesionální problémy, Řízení projektů, Bezpečnost, Standardy, Storage, Voice a Data Communications. Různé země a průmysl používají jiné zastřešující termíny pro popis této stejné sbírky.

3. Termín běžně přidělený oddělení v rámci organizace, která má za úkol poskytovat některé nebo všechny oblasti popsané v odstavci 2 výše.

4. Náhradní názvy, které se běžně používají, zahrnují informační služby, správu informací a další.

Použito v metodice