ITIL

Zkratka pro Knihovnu infrastruktury informačních technologií, která poskytuje soubor doporučených osvědčených postupů pro správu a řízení informačních systémů a technologií.


ITIL

An acronym for Information Technology Infrastructure Library, which provides a set of recommended best practices for the governance/management of information systems and technology.

Použito v metodice