ITIL

Zkratka pro Knihovnu infrastruktury informačních technologií, která poskytuje soubor doporučených osvědčených postupů pro správu a řízení informačních systémů a technologií.

Použito v metodice