Katalog

Strukturovaný seznam architektonických výstupů podobného druhu, který se používá jako reference. Například katalog technologických standardů nebo aplikační portfolio.


Catalog

A structured list of architectural outputs of a similar kind, used for reference. For example, a technology standards catalog or an application portfolio.

Použito v metodice