Klíčové požadavky

Klíčové požadavky, které jsou z pohledu zainteresovaných subjektů kriticky důležité při akceptaci díla. Zájmy mohou náležet k různým aspektům: funkce, vývoj, provoz, výkonnost, spolehlivost, bezpečnost apod.


Key requirements

Key requirements that are critical from the point of view of stakeholders in accepting a work. Interests may belong to different aspects: function, development, operation, performance, reliability, security.

Použito v metodice