Klient

Aplikace, která požaduje služby ze serveru.


Client

An application component which requests services from a server.

Použito v metodice