Kompozitní aplikace

Komponenta aplikace, která je vytvořena složením jiných atomových nebo kompozitních aplikací.


Composite Application

An application component that is created by composing other atomic or composite applications.

Použito v metodice