Komunikační síť

Množina produktů, konceptů a služeb, které umožňují propojení počítačových systémů za účelem přenosu dat (např. hlas, obraz).


Communication network

A set of products, concepts, and services that enable computer systems to be interconnected to transmit data (eg voice, image).

Použito v metodice