Komunikační systém

Sada aktiv (přenosová média, spínací uzly, rozhraní a řídicí zařízení), která vytvoří vazbu mezi uživateli a zařízeními.


Communications System

A set of assets (transmission media, switching nodes, interfaces, and control devices) that will establish linkage between users and devices.

Použito v metodice