Komunikační uzel

Uzel, který je buď interní pro komunikační síť (např. Směrovače, mosty nebo opakovače) nebo je umístěn mezi koncovým zařízením a komunikační sítí, aby fungoval jako brána.


Communication Node

A node that is either internal to the communications network (e.g., routers, bridges, or repeaters) or located between the end device and the communications network to operate as a gateway.

Použito v metodice