Koncový uživatel

Osoba, která nakonec používá počítačovou aplikaci nebo výstup.


End User

Person who ultimately uses the computer application or output.

Použito v metodice