Konkrétní obchodní cíl

Časově určený milník sloužící k prokázání postupu na trase k cíli.


Business cíl konkrétní

Time-bound milestone to demonstrate progress on the route to the destination.

Použito v metodice