Kontinuum podniku

Klasifikační nástroj pro zatřídění artefaktů architektury a řešení v rámci repositáře. Kontinuum postihuje vývoj od základní po specifickou architekturu.


Business continuity

Classification tool for classifying architecture artefacts and repository solutions. The continuum affects the development from basic to specific architecture.

Použito v metodice