Kontinuum řešení

Konkrétní implementace architektur členěné podle úrovní kontinua. Každá úroveň obsahuje buď zakoupené produkty nebo vyvinuté komponenty a odpovídá na podnikové business potřeby.


Continuity of solution

Specific implementations of architectures broken down by continuum levels. Each level includes either purchased products or developed components and responds to business business needs.

Použito v metodice