Kontrola

Činnost, která přesně definuje pravidla pro rozhodnutí při provádění procesu nebo pro rozhodnutí, zda je proces v souladu s kritérii pro governance.

Použito v metodice