Kontrola

Činnost, která přesně definuje pravidla pro rozhodnutí při provádění procesu nebo pro rozhodnutí, zda je proces v souladu s kritérii pro governance.


Control

An activity that precisely defines the rules for decision making in the process or for deciding whether the process is in line with governance criteria.

Použito v metodice