Kvalita služby

Přednastavená konfigurace nefunkčních parametrů, která může být přiřazena ke službě nebo k dohodě o poskytování služby.


Quality of service

The default configuration of non-functional parameters that can be assigned to a service or an agreement on the provision of services.

Použito v metodice