Logická úroveň

Definice architektury nezávislá na implementaci. Formuje fyzické komponenty podle účelu. Například produkty od různých dodavatelů mohou být součástí jedné logické kategorie – aplikační servery. 


Logická úroveň

Definice architektury nezávislá na implementaci. Formuje fyzické komponenty podle účelu. Například produkty od různých dodavatelů mohou být součástí jedné logické kategorie – aplikační servery. 

Použito v metodice