Logické údaje

Okrajová zóna, která zapouzdřuje související datové entity, aby vytvořila logické umístění, které se má uchovávat.


Logical Data

A boundary zone that encapsulates related data entities to form a logical location to be held.

Použito v metodice