Logický

Implementace nezávislá definice architektury, která často sdružuje související fyzické osoby podle jejich účelu a struktury. Například produkty od více dodavatelů softwaru infrastruktury mohou být logicky seskupeny jako platformy aplikačního serveru Java.


Logical

An implementation-independent definition of the architecture, often grouping related physical entities according to their purpose and structure. For example, the products from multiple infrastructure software vendors can all be logically grouped as Java application server platforms.

Použito v metodice